Site-ul despre bolile dentare și tratamentul lor

Acord de utilizare

Prezentul Contract definește condițiile pentru utilizarea de către Utilizatori a materialelor și serviciilor site-ului ro.stomatology.biz (în continuare - Site-ul).

1. Condiții generale

1.1. Utilizarea materialelor și serviciilor site-ului este reglementată de legile aplicabile ale Federației Ruse.

1.2. Prezentul acord este o ofertă publică. Obținând acces la materialele Site-ului, utilizatorul este considerat că a aderat la acest Acord.

1.3. Administrația Site-ului are dreptul de a modifica în mod unilateral termenii acestui Acord în orice moment. Aceste modificări vor intra în vigoare la expirarea a 3 (trei) zile de la data publicării noii versiuni a Acordului pe site. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu amendamentele, acesta este obligat să refuze accesul la Site, să nu mai folosească materialele și serviciile Site-ului.

2. Obligațiile utilizatorilor

2.1. Utilizatorul este de acord să nu ia măsuri care pot fi considerate încălcând legea rusă sau dreptul internațional, inclusiv în domeniul proprietății intelectuale, drepturilor de autor și / sau drepturilor conexe, precum și orice acțiuni,care conduc sau pot duce la întreruperea funcționării normale a site-ului și a serviciilor site-ului.

2.2. Utilizarea materialelor de pe site fără consimțământul proprietarilor nu este permisă (articolul 1270 din Codul civil al Federației Ruse). Pentru utilizarea legitimă a materialelor de pe site, este necesar să se încheie acorduri de licențiere (obținerea de licențe) de la deținătorii de drepturi.

2.3. Comentariile și alte intrări ale utilizatorilor pe site nu ar trebui să contravină cerințelor legislației Federației Ruse și standardelor general acceptate de moralitate și etică.

2.4. Utilizatorul este avertizat că Administrația site-ului nu este responsabilă pentru vizita sa și utilizarea de resurse externe, link-uri către care pot fi conținute pe site.

2.5. Utilizatorul este de acord că Administrația Site-ului nu este răspunzătoare și nu are obligații directe sau indirecte față de Utilizator în legătură cu orice pierdere sau pierdere posibilă sau rezultată în legătură cu orice conținut al Site-ului, înregistrarea drepturilor de autor și informații despre astfel de înregistrări, bunuri sau servicii, disponibile pe sau obținute prin site-uri externe sau resurse sau alte contacte ale Utilizatorului în care a intrat, utilizând informațiile afișate pe Site sau link-urile către resurse externe.

2.6.Utilizatorul acceptă prevederea că toate materialele și serviciile Site-ului sau orice parte a acestora pot fi însoțite de publicitate. Utilizatorul este de acord că Administrația site-ului nu poartă nici o responsabilitate și nu are nici o obligație în legătură cu o astfel de publicitate.

3. Alte condiții

3.1. Toate litigiile posibile care decurg din prezentul acord sau sunt legate de acesta fac obiectul unei rezoluții în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

3.2. Nici o prevedere a acordului nu poate fi înțeleasă ca stabilirea între relațiile dintre agent și utilizator, relațiile de colaborare, relațiile de angajare personale sau alte relații care nu sunt prevăzute în mod expres în acord.

3.3. Recunoașterea de către instanță a oricărei dispoziții a acordului ca nevalabilă sau neexecutabilă nu atrage nulitatea altor dispoziții ale acordului.

3.4. Inacțiunea Administrației site-ului în cazul încălcării de către oricare dintre Utilizatori a prevederilor Acordului nu privează administrația site-ului de dreptul de a întreprinde ulterior acțiuni adecvate pentru a-și proteja interesele și pentru a proteja drepturile de autor ale materialelor site-ului protejate în conformitate cu legislația.

Utilizatorul confirmă că este familiarizat cu toate clauzele din prezentul acord și le acceptă în mod necondiționat.

 

în sus

© Copyright 2014-2019 plomba911.ru

Utilizarea materialelor de pe site fără acordul proprietarilor nu este permisă

Politica de confidențialitate | Acord de utilizare

feedback-ul

Harta site-ului